W trzecim miesiącu „”Stanu Wojennego”, gdzie podobno nie wolno było „”nic”…15 marca 1982 roku po anonsie umieszczonym na wystawie składnicy harcerskiej w „”Baszcie” na pierwszym spotkaniu organizacyjnym, pojawia się 17-tu młodych modelarzy. Demokratycznie ustalono, że spotkania odbywać się będą raz w miesiącu. 13 grudnia 1983 roku jako patrona i wzór do naśladowania członkowie klubu przyjęli Polski Zespół Walczacy zwany “Cyrkiem Skalskiego” a jako znak klubowy stylizowane godło Polish Figting Team. Od tej pory z dumą nośiliśmy miniaturkę tego znaczka w “klapach” marynarek. Obecnie znak ten widnieje na koszulkach klubowych IPMS Świdnica.
Jesteśmy mobilni, więc wszędzie nas pełnow kraju i za granicą, do dziś jesteśmy obecni na wielu konkursach i wystawach modelarskich w całej Europie… więcej o historii klubu przeczytasz w zakładce STOWARZYSZENIE / HISTORIA STOWARZYSZENIA

Zapraszamy do galerii

c.dn.

Leave a Reply