Członek

LECH RUMIANCEW

Z modelarstwem:

  • od 1960, po przerwie wspólnie z wnukiem od 2009

Preferencje modelarskie:

  • modele lotnicze

Modele w galerii:

  • w budowie

Zrzeszony:

  • IPMS Świdnica
  • karta członkowska IPMS Świdnica nr 1009

Miejsce stacjonowania:

  • Świdnica

Realizacje